Energifyllt samarbete gynnar Jönköping

Jönköping Energi har som ambition att göra livet lite enklare för alla Jönköpingsbor. I dagsläget förser de 55 000 kunder med tjänster inom ljus, kraft, värme, kyla, biogas och stadsnät. För att alla bitar ska falla på plats krävs det att systemen fungerar – och att de interagerar. Därför är Jönköping Energi oerhört glada att ha Integrationsbolaget ombord.

Att kommunikationen mellan olika system flyter friktionsfritt är en förutsättning för att arbetet ska fungera. För närmare tre år sedan insåg Jönköping Energi att de behövde hjälp med att etablera en integrationsstrategi. Efter att ha kontaktat Integrationsbolaget satte samarbetet igång och på den vägen är det, säger Mats Berggren, systemstrateg på Jönköping Energi.

– De senaste åren har utvecklingen gått snabbt. Vi har bland annat övergett gamla metoder och börjat använda plattformen Microsoft Azure, vilket inte är ett helt okomplicerat steg att ta. Integrationsbolaget har funnits med oss hela vägen, stöttat oss i teknik, val av plattform mm. Vi talar om en molntjänst som tillåter oss att använda logiska verktyg via molnet men känsliga data ligger kvar på vår server. Det är sådant som man, i och med GDPR, behöver vara mer noggrann med än någonsin. 

Mats är noga med att poängtera att Jönköping Energi inte skulle ha möjlighet till samma lösningar utan samarbetet med Integrationsbolaget. Han trycker även på att Integrationsbolaget är nischade på ett sätt som gör dem unika. 

– De är väldigt proaktiva inom sitt område, ger förslag och kommer med idéer som vi aldrig skulle ha kommit på själva. De är mer framåtsträvande än många traditionella konsultföretag, de ser helheten. De är oerhört kompetenta och erbjuder en riktigt hög kvalitet.

Mats Berggren är tydlig med att Integrationsbolaget besitter en oerhörd spetskompetens inom sitt område och att det för Jönköping Energi är en självklarhet att samarbetet ska fortsätta framöver.

Fakta Jönköping Energi

Jönköping Energi är ett kommunalägt energiföretag som ansvarar för Jönköpingsbornas energitillförsel. Antalet anställda inom koncernen uppgår till 270 personer. Inom företaget finns en rad olika affärsområden som hanterar olika delar under samma paraply.