Ett starkare och mer flexibelt integrationsteam

Sedan 2019 är Integrationsbolaget en del av CAB Group ABs integrationsteam. Det ger en flexibel och lönsam lösning på resursbehovet – och en rad andra fördelar. I slutänden betyder det säkrare leveranser och nöjdare kunder.

Samarbetet startade 2010 då CAB tog hjälp av Integrationsbolaget för att bygga ut sin integrationsplattform. Sedan dess har Integrationsbolaget varit en naturlig samarbetspartner för CAB rörande all systemintegration – med mycket goda resultat. 

Utökat samarbete ger flera fördelar

Idag ingår Integrationsbolaget i CABs integrationsteam. Syftet är att hantera resursbehov och tekniska utmaningar, inte specifika kundleveranser.

– Resursbehovet varierar och kan vara svårt att bedöma. Med Integrationsbolagets konsulter som en del av teamet blir vi mer flexibla och lönsamma, säger Mikael Sandberg, produktutvecklingschef på CAB med leveransansvar för integrationstjänsten.

Resursbehovet beräknas på årsbasis. Under 2020 består teamet av sex personer, varav två från Integrationsbolaget. 

”Våra medarbetare känner våra kunder medan Integrationsbolaget bidrar med värdefulla erfarenheter, ny teknik och nya arbetssätt – tack vare att de roterar sina resurser mellan olika kunder. Det ger oss ökad förståelse för hur andra jobbar. De ligger dessutom långt fram när det gäller omvärldsbevakning. Tillsammans är vi ett starkare och mer flexibelt team.”

Mikael Sandberg, produktutvecklingschef

CABs kunder är mycket nöjda. 

– Våra kunder upplever att vi ligger bra till tekniskt sett och att vi har en väl fungerande leverans, säger Mikael Sandberg.

”Vi känner oss prioriterade”

Samarbetet mellan CAB och Integrationsbolaget fungerar bra med ett stort ömsesidigt förtroende. Gångavstånd mellan kontoren underlättar snabba, personliga möten. 

– Integrationsbolaget är en pålitlig partner. Vi känner oss prioriterade, vilket är superviktigt för oss. Trots att de varken är äldst eller störst som företag är de seniora i sitt beteende – känner sina kunder väl, har starkt fokus på kvalitet och ett långsiktigt tänk, säger Mikael Sandberg.

Fakta om CAB

CAB Group AB utvecklar och bygger system och tjänster för framtagning av tidsunderlag för skade- och allmänreparationer av fordon. Underlagen används också i databaser och program som gör det enkelt för fordonstillverkare, fordonsverkstäder och försäkringsbolag att snabbt göra tillförlitliga kalkyler av reparationerna. Systemen bildar en gemensam kommunikationsplattform för alla inblandade aktörer samt är ett effektivt verktyg för planering av hela reparationsprocessen.