Integration advisory

integration advisory

"Genomtänkt och hållbar integrations­arkitektur"

Vi ger insikt och analys av kundens IT-landskap och processer, med fokus på IT-integration, för att skapa en gemensam väg framåt med gemensamma målsättningar.
En genomtänkt och hållbar integrationsarkitektur och -strategi utgår från uppdragsgivarens behov och de övergripande målen. Tekniken ska vara ett stöd för verksamheten och för affären.
Med en kvalitetssäkrad process löser vi komplexa integrationsutmaningar på ett framtidssäkert och kostnadseffektivt sätt. Vi tar fram en integrationsarkitektur och -strategi, där teknikval och plan för skalning baseras på nuvarande och framtida behov.

Vårt erbjudande är baserat på:

Vår breda och långa erfarenhet gör oss effektiva med din och vår tid. Stora delar kan återanvändas oavsett bransch och storlek på företaget.
Vi har en väl inarbetad process som ger en kvalitetssäkrad metodik för att nå de övergripande målen.
Vi kopplar mål och strategi till ditt företags övergripande verksamhets- och affärsmål så att tekniken stödjer dem och inte tvärtom.
Vi har ett tids- och resurseffektivt workshoptänk.
Vår expertis inom integrationsområdet borgar för att vi är uppdaterade på rådande arkitekturella mönster, metodik och teknik.
Lång erfarenhet ger stor förståelse för vilka konsekvenser olika tekniska och arkitekturella vägval får.

integration advisory

Våra tjänster inom Integration advisory:

 • Integrations- och API-strategi
 • Målarkitektur för masterdata, integration och molnapplikationer
 • Strategisk rådgivning

Partnerskap för integration med Jönköping Energi

För att Jönköping Energis 55 000 kunder ska få ljus, kraft, värme, kyla, biogas och stadsnät, måste alla system fungera – tillsammans. Integrationsbolaget har hjälpt Jönköping Energi med att etablera en integrationsstrategi och en plattform som på ett säkert och tillförlitligt sätt möjliggör detta.
Läs mer om vårt uppdrag för Jönköping Energi.

Till uppdraget >

Fler av våra kunder

Eckerö Linjen
Stockholm Exergi
Einar Mattson

Intressant för ditt företag?

Vi hjälper dig och ditt företag med hållbar, framtidssäkrad systemintegration. Kontakta oss så berättar vi mer.

  Vårt erbjudande

  Erbjudandet kan delas in i Integration advisory, Integration implementation och Integration life cycle management.

  Integration advisory

  En genomtänkt och hållbar integrationsarkitektur och -strategi utgår från företagets behov och övergripande mål. Vi ser till att tekniken är ett stöd för verksamheten och för affären.

  Läs mer om Integration advisory >

  Integration implementation

  Vi jobbar enligt beprövade integrationsmönster för återanvändning och förvaltningsbarhet, enligt processerna på ditt företag eller enligt vår egen kvalitetssäkrade utvecklingsprocess.

  Läs mer om Integration implementation >

  Integration life cycle management

  Vi tar över ägarskapet, förvaltningen och ansvaret för att integrationerna är tillgängliga när du behöver dem – tryggt och effektivt.

  Läs mer om Integration life cycle management >