Besök på Integrate Remote & AWS Summit Online

Innan semestrarna så hölls de årliga konferenserna Integrate och AWS Summit. Dock hölls de i år som digitala konferenser, pga Covid 19- situationen i världen.

Vi deltog såklart på båda konferenserna även i år, för att få inspiration och ta del av spännande nyheter och intressanta föreläsare.

Nu inför höstens alla nya projekt och uppdrag, så vill vi gärna dela med oss av vilka trendspaningar vi gjorde!

 

Integrate är en konferens runt Microsofts integrationstekniker, och hålls vanligtvis i London. Men för första gången någonsin så hölls det i år istället online, under namnet Integrate Remote.

Integrate pågick i tre dagar, och det var totalt 29 sessioner som erbjöds deltagarna. Det gick både att titta live och streama i efterhand, med skillnaden att det under livesändningen också var möjligt att kunna ställa frågor till talarna.

De trendspaningar vi fastande för under konferensen var:

Det pratades också såklart en hel del kring den stora nyheten Biztalk Server 2020.

AWS Summit hålls på flera platser runt om i världen, bl a Stockholm. Dock så hölls ju även denna i år digitalt under namnet AWS Summit Online.

Som namnet avslöjar så berör den här konferensen AWS plattformen.

Upplägget var något annorlunda jämfört med Integrate. AWS summit online hölls under en dag, med istället 11 sessioner parallellt, i 5 block. Så här fick man välja vilka 5 sessioner man ville se live. Däremot så gick de andra att se streamade i efterhand .

De trender vi fångade upp var:

Infrastructure as code (IaC) – AWS CDK (Cloud Development Kit) är i fokus för flera dragningar. Det är ett relativt nytt open source-ramverk som låter utvecklare definiera AWS infrastruktur med populära programmeringsspråk. Just nu stöds C#, Java, Python, TypeScript, JavaScript.

Serverless-first – Nämns i förbifarterna av flera talare. I maj höll AWS den första ”Serverless-First Function”, där förespråkades användningen av serverless för att bygga moderna applikationer.

Mer nyheter och kunskap